Bibliotheek

Ontlenen

De mediatheek van het begeleidingscentrum Spermalie is vrij toegankelijk zonder enig lidmaatschap. Gebruikers die materialen willen ontlenen worden ingeschreven op vertoon van hun identiteitskaart.
Aan studenten wordt gevraagd naast hun kotadres ook hun thuisadres mee te delen.

Ter plaatse raadplegen

U kan alle informatie – inclusief audiovisuele materialen – gratis raadplegen. Bij het raadplegen van de informatie en het terugplaatsen kan steeds om advies en ondersteuning van de bibliotheekmedewerkers worden gevraagd.

Ontleentermijnen en -prijzen

Ontlenen is gratis voor interne medewerkers (inclusief stagiairs & vrijwilligers).
Externe ontleners betalen een kleine vergoeding.

Materiaalsoort
Max. aantal ontleningen
Uitleentermijn
Per titel
Boek of eindwerk
4 exemplaren
4 weken
€ 0,50 
Tijdschriften4 exemplaren4 weken€ 0,50
CD of DVD
4 exemplaren4 weken
€ 1
Didactische materialen / Spelmaterialen
4 exemplaren2 weken
€ 1

Op de ontleenbon die de ontlener krijgt staat de datum vermeld waarop u de ontleende werken terugbrengt. Als u materialen later terugbrengt betaalt u een boete van € 1,00 per werk per week te laat.

U kan een kopie maken In de bibliotheek aan € 0,10 per kopie.

Reserveren

Als het werk dat u wil lenen uitgeleend is, kunt u het reserveren. Hiervoor worden geen kosten aangerekend. Reserveren kan in de mediatheek, telefonisch (050/472506) of via .

Ontlenen van audiovisuele materialen

De ontleende CD's of DVD's mogen niet in het openbaar worden gebruikt. Het Begeleidingscentrum Spermalie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele misbruiken.

Beschadiging en/of verlies van materialen

In het ontleende materiaal mogen geen aantekeningen, markeringen, e.d. aangebracht worden (ook niet in potlood).

Evenmin mag het materiaal worden doorgeleend aan derden.

Als men bij de ontlening beschadiging of onvolledigheid van het materiaal vaststelt, dient dit te worden gemeld aan de bibliotheekmedewerkers, zoniet kan de ontlener zelf hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Bij verlies of beschadiging van het ontleende materiaal, dient de schade te worden vergoed. Het verschuldigde bedrag = de aankoopprijs van het materiaal dient onmiddellijk te worden betaald.