IJH

Integrale Jeugdhulp (afgekort IJH) is een verzamelnaam voor de hulp die de minderjarige jongeren kunnen krijgen in Vlaanderen.

Integrale Jeugdhulp wil de jeugdhulp die vandaag in Vlaanderen beschikbaar is optimaliseren. Dat gebeurt door het jeugdhulpbeleid instrumenten aan te reiken die samenwerking en afstemming tussen de verschillende jeugdhulpsectoren stimuleren en vergemakkelijken.
Meer info: www.jeugdhulp.vlaanderen.be

Het Vlaams Parlement heeft in mei 2004, naast het decreet integrale jeugdhulp, het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp goedgekeurd.