Decreet Rechtspositie

Het decreet is gebaseerd op het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Het is de bedoeling om de participatie van jongeren te verbeteren. Het decreet voorziet een eigen statuut voor de minderjarige. Ook in Spermalie houden wij in onze werking rekening met het decreet. 

Er is een werkgroep (decreet rechtspositie van de minderjarige) actief waarin vertegenwoordigers zitten van elk departement.

 • In deze werkgroep staan we ondermeer stil bij de huidige werkvormen, gebruikte documenten, … en toetsen we dit aan het decreet rechtspositie.
 • De werkgroep coördineert het proces en neemt initiatieven om binnen de verschillende afdelingen en subgroepen de werking bij te stellen .
 • Aangezien al onze jongeren die we begeleiden uniek zijn en over verschillende mogelijkheden beschikken, vraagt de toepassing van het decreet een handicapspecifieke vertaling.

Met vragen over de toepassing van het decreet in Spermalie kan je steeds terecht bij de gezinsbegeleider.

Drie belangrijke principes zijn : 

 • handelen in het belang van de minderjarige
 • rekening houden met de bekwaamheid van de minderjarige
 • de rechten zijn voor alle jongeren gelijk

Het decreet beschrijft elf rechten en geeft richtlijnen over de toepassing ervan. Deze kunnen verschillen afhankelijk van leeftijd en specifieke omstandigheden.  Welke zijn nu die rechten waarop jullie zoon of dochter recht heeft?: 

 1. recht op hulp (krijgen of doorverwijzen)
 2. recht op duidelijke informatie (antwoorden op het niveau van de jongere)
 3. recht om zelf te beslissen of ze hulp krijgen of niet
 4. recht op respect voor hun gezin
 5. recht op meepraten (inspraak en participatie)
 6. recht op een dossier (recht op een dossier, inzage en inspraak)
 7. recht op een bijstandspersoon (indien gewenst)
 8. recht op privacy
 9. recht op zakgeld (in bijzondere omstandigheden)
 10. recht op een goede behandeling
 11. recht op verwoorden en behandelen van klachten

Als ouder blijf je natuurlijk belangrijk in de hulpverlening van je zoon of dochter. In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, doet een eigen statuut voor de minderjarigen niets af aan de rechten en verantwoordelijkheden van jullie als ouders.

De toepassing van het decreet verruimt de interactiemogelijkheden tussen ouders, kinderen of jongeren en de voorziening en draagt dus bij tot een goede hulpverlening.