MFC en Volwassenenzorg

Wij evolueren in onze werking naar een MultiFunctioneel Centrum (MFC).

Met het pilootproject MFC biedt het VAPH minderjarigenvoorzieningen soepele trajecten aan. Het maakt bovendien een vlotte overschakeling mogelijk van "dag- en nachtopvang" naar "dagopvang" en naar "mobiele ondersteuning aan huis" en vice versa.

Bij het zorgvernieuwingsproject voor de volwassenenzorg worden de middelen, met hetzelfde doel voor ogen, eveneens flexibel ingezet maar dan voor de meerderjarigen. Door de middelen anders in te zetten binnen een regelluw kader, kan dit aanleiding geven tot het ondersteunen van meer personen met een beperking.