Overzicht

Het begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker heeft vijf formele collectieve overlegorganenen:

  • Minderjarigenzorg MFC Spermalie
  • Volwassenenzorg Spermalie
  • Minderjarigenzorg MFC Het Anker AUTI
  • Minderjarigenzorg MFC Het Anker GES
  • Volwassenenzorg Het Anker AUTI

Meer informatie over de opdracht en werking van deze collectieve overlegorganen vindt u in het huishoudelijk reglement