Speel-o-theek "De Piepbal"

Historiek

Speel-o-theek De Piepbal ontleende haar eerste speelgoed in september 1978. Vanuit de lagere afdeling visueel gehandicapten van het K.M.P.I.Spermalie groeide de gedachte het aanwezige spelmateriaal te centraliseren om de verschillende leefgroepen beter te kunnen begeleiden.

Steeds in overleg met de opvoeders werden nieuwe aankopen gedaan. De hoeveelheid spelmateriaal en taken namen toe. De Piepbal werd een afzonderlijke vzw met eigen inkomsten en uitgaven. De doelstelling luidt sindsdien “aangepast speelgoed uitlenen en aanmaken voor kinderen met een beperking”.

In 1983 verhuisden we naar de Potterierei 43, een eigen huisje in de rij, makkelijk bereikbaar voor de leden van binnen en buiten Spermalie.

Door het steeds groeiende aantal leden werd uitgekeken naar grotere ruimtes. Sinds 1993 huist de speel-o-theek in het gebouw op de Verversdijk 17, met 5 verschillende lokalen:

Doorheen de tijd vonden steeds meer verenigingen en doelgroepen de weg naar onze speel-o-theek. Senioren uit woon- en zorgcentra en volwassenen met een verstandelijke of motorische beperking maken nu ook gebruik van onze diensten en spelmateriaal.
Daarnaast staan wij ook open voor gezinnen of individuen die een volwassene of kind met een beperking begeleiden.