Speel-o-theek "De Piepbal"

Inforuimte

De info- en speelruimte bevinden zich in hetzelfde lokaal.
De ouders en begeleiders krijgen zo de kans om de kinderen en volwassenen te laten spelen terwijl het speelgoed in- en uitgeschreven wordt.


Ouders of begeleiders van kinderen of volwassenen met een gelijkaardige problematiek kunnen onderling contact leggen en wij kunnen aan hen gericht advies geven.

Speelruimte

In de speelruimte kunnen de leden het speelgoed uitproberen. Naargelang niveau, fysiek vermogen en leeftijd kan men al of niet met de begeleider of ouder een keuze maken. Bovendien kunnen ze met hun ouders of begeleiders zomaar langs komen om in onze sfeervolle ruimte te stoeien.