Speel-o-theek "De Piepbal"

Ontleningsruimte

In deze ruimte krijgt elk speelgoed de nodige aandacht.
Het materiaal is ingedeeld volgens de ontwikkeling en geplaatst bij de verschillende ontwikkelingsvelden.

speelgoed1speelgoed1speelgoed2speelgoed2speelgoed3speelgoed3speelgoed4speelgoed4speelgoed5speelgoed5speelgoed6speelgoed6

Lichamelijke ontwikkeling 

 • bewegingsmateriaal
 • zintuigelijk materiaal

Verstandelijke ontwikkeling

 • bouw- en constructie materiaal
 • puzzels
 • lotto's

Socio-emotionele ontwikkeling

 • gezelschapsspelen
 • fantasiemateriaal
 • muziekinstrumenten
 • boeken
 • cd's en cd-roms
 • druktoetsen
 • blits
 • info boeken

Het spelmateriaal dat vervaardigd wordt voor kinderen en volwassenen met een beperking dient aan specifieke eisen te voldoen :

 • Het materiaal moet aantrekkelijk zijn door de vorm, kleur en geluid. Het moet vergroot en vereenvoudigd zijn. Iedere handeling moet leiden tot een duidelijk waarneembaar effect. Met andere woorden, iedere actie moet een concrete reactie geven die aangenaam is en uitnodigt tot herhaling.
 • Het spelmateriaal moet uit duurzaam en stevig materiaal gemaakt zijn. Niet alleen omdat het uitgeleend wordt maar ook omdat het niet altijd gebruikt wordt zoals verwacht.
 • Het spelmateriaal moet ook voldoen aan de eisen van veiligheid en hygiëne.