GROTE SPONSORPROJECTEN

Hieronder kunt u in detail alle projecten van zowel campus Spermalie als van campus Het Anker nalezen.  
Leest u graag alle projecten in één keer dan kunt u dat in het algemeen overzicht.

DE KADE ALGEMEEN

HET ANKER

Algemene projecten van Het Anker

Projecten voor kinderen en jongeren met een gedrags- en emotionele stoornis

Projecten voor volwassenen met een autismespectrumstoornis

SPERMALIE

Algemene projecten Spermalie

Projecten voor kinderen en jongeren met een visuele beperking

Projecten voor kinderen en jongeren met een auditieve en/of communicatieve beperking

Projecten voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis

Projecten voor volwassenen met een visuele beperking

Projecten voor volwassenen met een auditieve en communicatieve beperking