KLEINERE SPONSORPROJECTEN

HET ANKER

Projecten voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis

Projecten voor kinderen en jongeren met een gedrags- en emotionele stoornis

Projecten voor volwassenen met een autismespectrumstoornis

SPERMALIE

Projecten voor kinderen en jongeren met een visuele beperking

Projecten voor kinderen en jongeren met een auditieve en/of communicatieve beperking

Projecten voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis

Projecten voor volwassenen met een visuele beperking

Projecten voor volwassenen met een auditieve en communicatieve beperking