Auditieve beperking

Aanbod voor dove of slechthorende volwassenen

We staan open voor zeer diverse ondersteuningsvragen en werken binnen een grote regio in West- en Oost-Vlaanderen. 
 

Vraagt u ondersteuning?

  • Individuele ondersteuning (waar geen kamer voor nodig is) kan doorgaans snel opgestart worden. Dit kan via adviesgesprekken, praktische hulp, opleiding en/of afstemmen van andere ondersteuners, vaardigheidstraining, gespecialiseerde psychosociale ondersteuning …
  • Vragen naar dagbesteding kunnen doorgaans snel beantwoord worden.
  • Ook voor vragen voor kort of deeltijds verblijf vinden we meestal snel een oplossing.
  • Indien u voor een langere periode wilt gebruik maken van huisvesting in De Kade, kunnen we een antwoord bieden wanneer een kamer of studio in het gepaste huis vrij is.
  • Permanentie in de omgeving van één van de ondersteuningsplekken kunnen we meestal snel organiseren.

Huidig Aanbod

Individuele begeleiding(mobiel en ambulant) vanuit Klavervier voor dove of slechthorende volwassenen.
Meer informatie over deze open plaats.
Meer informatie over Klavervier
Ondersteuningsaanbod in de toeleiding naar en de ondersteuning van begeleid werk
Meer informatie over deze open plaats 
Individuele begeleiding in FRANCESCO  aan volwassen personen met autismespectrumstoornis of met een sencoriële beperking die zelfstandig wonen in dit woonproject. 
Meer informatie over deze open plaats


Wilt u meer info?

  • We beluisteren jouw vraag (eventueel aan de hand van je ondersteuningsplan)
  • We bekijken welke meerwaarde we voor u kunnen bieden
  • We stemmen af met eventuele andere ondersteuners (en vormen met hen een netwerk van ondersteuners)
  • We maken een transparante prijsofferte
  • We starten met een proefperiode, evalueren geregeld en sturen bij waar nodig


Contactpersoon
 

   tel 0474 48 23 14