Autisme

Aanbod voor volwassenen met autisme

We staan open voor zeer diverse ondersteuningsvragen en werken binnen een grote regio in West- en Oost-Vlaanderen 
 

Vraagt u ondersteuning?

  • Individuele ondersteuning (waar geen kamer voor nodig is) kan doorgaans snel opgestart worden. Dit kan via adviesgesprekken, praktische hulp, opleiding en/of afstemmen van andere ondersteuners, vaardigheidstraining, gespecialiseerde psychosociale ondersteuning …
  • Vragen naar dagbesteding kunnen doorgaans snel beantwoord worden.
  • Ook voor vragen voor kort of deeltijds verblijf vinden we meestal snel een oplossing.
  • Indien u voor een langere periode wilt gebruik maken van huisvesting in De Kade, kunnen we een antwoord bieden wanneer een kamer of studio in het gepaste huis vrij is.
  • Permanentie in de omgeving van één van de ondersteuningsplekken kunnen we meestal snel organiseren.


Huidig Aanbod

Dagondersteuning voor volwassen personen met autismespectrumstoornis te Snellegem in Schrijfbaar
Meer informatie over deze open plaats.
Meer informatie over Schrijfbaar.

Individuele begeleiding aan volwassen personen met autismespectrumstoornis  die zelfstandig of in hun gezinscontext wonen.
Meer informatie over deze open plaats
Individuele begeleiding in FRANCESCO   aan volwassen personen met autismespectrumstoornis  of met een sencoriële beperkingdie zelfstandig wonen in dit woonproject.
Meer informatie over deze open plaats

Wilt u meer info?

  • We beluisteren jouw vraag (eventueel aan de hand van je ondersteuningsplan)
  • We bekijken welke meerwaarde we voor u kunnen bieden
  • We stemmen af met eventuele andere ondersteuners (en vormen met hen een netwerk van ondersteuners)
  • We maken een transparante prijsofferte
  • We starten met een proefperiode, evalueren geregeld en sturen bij waar nodig


Contactpersoon  

    tel 050 390935

   tel 0474 48 23 14