Doofblinden

Aanbod voor doofblinde volwassenen

De Kade biedt specifieke ondersteuning voor doofblinde volwassenen.
We staan open voor zeer diverse ondersteuningsvragen en werken Vlaanderen.

Vraagt u ondersteuning?

  • Individuele ondersteuning (waar geen kamer voor nodig is) kan doorgaans snel opgestart worden. Dit kan via adviesgesprekken, praktische hulp, opleiding en/of afstemmen van andere ondersteuners, vaardigheidstraining, gespecialiseerde psychosociale ondersteuning …
  • Vragen naar dagbesteding kunnen doorgaans snel beantwoord worden.
  • Ook voor vragen voor kort of deeltijds verblijf vinden we meestal snel een oplossing.
  • Indien u voor een langere periode wilt gebruik maken van huisvesting in De Kade, kunnen we een antwoord bieden wanneer een kamer of studio in het gepaste huis vrij is.
  • Permanentie in de omgeving van één van de ondersteuningsplekken kunnen we meestal snel organiseren.


Huidig Aanbod

GINKGO, De Kade, heeft ruimte beschikbaar, voor een budgethouder met een sensorieel meervoudige (visueel/auditief, doofblind) beperking in combinatie met een verstandelijke, psychische, motorisch ...) beperking,
met de mogelijkheid tot 
collectieve dag- en woonondersteuning 

meer informatie over dit aanbod

meer info over Ginkgo


Wilt u meer info?

  • We beluisteren jouw vraag (eventueel aan de hand van je ondersteuningsplan)
  • We bekijken welke meerwaarde we voor u kunnen bieden
  • We stemmen af met eventuele andere ondersteuners (en vormen met hen een netwerk van ondersteuners)
  • We maken een transparante prijsofferte
  • We starten met een proefperiode, evalueren geregeld en sturen bij waar nodig

Contactpersoon 

   tel 0474 48 23 14