Meervoudige beperking

Aanbod voor volwassenen met meervoudige beperking

We staan open voor zeer diverse ondersteuningsvragen en werken binnen een grote regio in West- en Oost-Vlaanderen.
 

Vraagt u ondersteuning?

  • Individuele ondersteuning (waar geen kamer voor nodig is) kan doorgaans snel opgestart worden. Dit kan via adviesgesprekken, praktische hulp, opleiding en/of afstemmen van andere ondersteuners, vaardigheidstraining, gespecialiseerde psychosociale ondersteuning …
  • Vragen naar dagbesteding kunnen doorgaans snel beantwoord worden.
  • Ook voor vragen voor kort of deeltijds verblijf vinden we meestal snel een oplossing.
  • Indien u voor een langere periode wilt gebruik maken van huisvesting in De Kade, kunnen we een antwoord bieden wanneer een kamer of studio in het gepaste huis vrij is.
  • Permanentie in de omgeving van één van de ondersteuningsplekken kunnen we meestal snel organiseren.

Huidig Aanbod

GINKGO, De Kade, heeft ruimte beschikbaar, voor een budgethouder met een sensorieel meervoudige (visueel/auditief, doofblind) beperking in combinatie met een verstandelijke, psychische, motorisch ...) beperking,
met de mogelijkheid tot 
collectieve dag- en woonondersteuning 

meer informatie over dit aanbod

Een permanente individuele woonruimte is beschikbaar in 't Wit Huis, voor een budgethouder met een meervoudige (visueel-mentaal) beperking die op zoek is naar een collectieve dag- en woonondersteuning
meer informatie over deze open plaats  

Er is een ondersteuningsaanbod in de toeleiding naar en de ondersteuning van begeleid werk
Meer informatie over deze open plaats 

Wilt u meer info?

  • We beluisteren jouw vraag (eventueel aan de hand van je ondersteuningsplan)
  • We bekijken welke meerwaarde we voor u kunnen bieden
  • We stemmen af met eventuele andere ondersteuners (en vormen met hen een netwerk van ondersteuners)
  • We maken een transparante prijsofferte
  • We starten met een proefperiode, evalueren geregeld en sturen bij waar nodig


Contactpersoon
 

 tel  0474 48 23 14