Schrijfbaar - voor wie?

Schrijfbaar is een werkplek voor volwassen mensen met een autismespectrumstoornis en een (rand)normale begaafdheid, die op zoek zijn naar een aangepaste daginvulling en niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen.

Een erkenning dagcentrum vanuit VAPH wordt vereist.

De tewerkstelling binnen onze ateliers is mede afhankelijk van de individuele noden en vragen van de cliënten. Wie in een dagcentrum werkt, wordt echter niet betaald, maar krijgt een uitkering via het FOD.

Meer info & aanmeldingen: via de opnamecoördinator Françoise Deforche, françoise.deforche@de-kade.be, 050 39 09 35