Thuisbegeleidingsdienst BAS

BAS is een dienst thuisbegeleiding die Opvoedingsondersteuning biedt aan het kind of de jongere met gedrags- en emotionele  stoornissen en zijn of haar directe omgeving.

De klemtoon van de begeleiding ligt op opvoedingsondersteuning, begeleiding van het kind of de jongere, ....

Binnen die begeleiding aan huis kan er gewerkt worden met het kind of de jongere, de ouders, de broers of zussen, de ruimere omgeving ( bv. school, grootouders, vrijetijdsclub)....

Binnen de thuisbegeleiding wordt er bekeken wat er zinvol en haalbaar is voor alle betrokkenen.