Opnamevoorwaarden

Voor alle vragen over thuisbegeleiding kan u terecht bij
de coördinator van de thuisbegeleidingsdienst Perspectief
Dominique Carrein
Tel: 0475 567 305
Voor alle vragen over opname kan u terecht bij ofwel de gezinsbegeleiders
  • Voor dove en slechthorenden kinderen, jongeren of volwassenen
  • Voor kinderen of jongeren met taalontwikkelingsstoornissen
  • Voor doof blinden: Kinderen, jongeren of volwassenen met een visuele en/of auditieve handicap en bijkomende problemen
  • Voor kinderen, jongeren of volwassenen met een meervoudige beperking

Kinderen tot 12 jaar :

Kinderen van 12 tot 21 jaar:

Volwassenen:

Kinderen (vanaf  2,5 jaar) en jongeren (tot 21 jaar):

Volwassenen:

Ofwel bij de intakecoördinator
Ellen Lapeirre, 050 472 556