Visie op communicatie

Taal en communicatie is een belangrijk topic  in onze werking.

Er worden verschillende communicatievormen gebruikt afhankelijk van de noden van het kind/jongere. Bekijk het Youtube-filmpje over onze visie op communicatie.

Bij jonge kinderen wordt vooral met visuele stimuli gewerkt: foto´s, tekeningen, pictogrammen,schriftbeeld en gebaren.

In alle leefgroepen wordt Nederlands met gebaren gebruikt. Dit wil zeggen dat er gesproken wordt maar dat de taal ondersteund wordt met gebaren. Alle begeleiders krijgen een opleiding Nederlands met gebaren.

Er is ook aandacht voor de gebarentaal. Gebarentaal is de taal van doven en heeft een andere grammatica. Meestal wordt daarbij niet gesproken. We vinden het belangrijk dat onze kinderen/jongeren in contact komen met de cultuur van Doven.

Daarom organiseren we keuzeactiviteiten in gebarentaal en is er aandacht voor Dovencultuur.

Naast de communicatie doen we ook aan taaluitbreiding. In dagdagelijkse gesprekken gaan we nieuwe woorden en  uitdrukkingen niet uit de weg.

Elke middag lezen  we voor het eten Teksttelevisie. Op deze manier willen we de actualiteit voor de  kinderen /jongeren begrijpbaar maken. Dit geeft hen de gelegenheid om zelf artikeltjes te schrijven over een belevenis, een bijzondere gebeurtenis.

´s  Avonds wordt er naar het nieuws gekeken met een gebarentolk.