Mobiele begeleiding Klavervier

sportsportstalstalstudiostudiostuio2stuio2

Voor wie
Mobiele begeleiding voor dove, slechthorende en doofblinde volwassenen die zelfstandig wonen.
Zorgvraag
Een vraag om via een voor de persoon vlot toegankelijke communicatievorm ondersteund te worden in één of meerdere domeinen van het leven.

  • Ondersteuning bij de organisatie van het dagelijkse leven. Dit kan gaan over planning van de dagen, uitwerken van een ondersteuningssysteem bij de kook activiteiten, leren hoe je het huishouden onder controle kan houden …
  • Ondersteuning bij het omgaan met financiën en administratie, documenten ordenen en bijhouden, boodschappen leren doen, …
  • Ondersteuning bij contacten met het werk, overleggen met de verantwoordelijke, eventuele aanpassingen op de werkplek bespreekbaar maken…
  • Een luisterend oor bij vragen en problemen, wanneer men zich niet goed voelt. Ondersteuning bij het zoeken naar invulling van vrije tijd, omgaan met het gehoor (en gezicht) verlies, relaties, …
  • Informatie en assistentie bij het zoeken naar gepaste hulpmiddelen, ondersteuning bij de aanvraag en het leren gebruiken van de hulpmiddelen.
  • Oproepbare permanentie voor personen die in de omgeving van een van de vestigingsplaatsen wonen.

Werking
Een begeleider ondersteund door een begeleidersteam, een gezinswerker en een orthopedagoog bekijkt de zorgvraag en maakt met u een planning op. De inhoud van de ondersteuning, de frequentie, de momenten en plaats van de ondersteuning worden in overleg bepaald. Het begeleidersteam bestaat uit verschillende personen die ervaring hebben met Vlaamse Gebarentaal en diverse persoonlijk aangepaste manieren van communiceren.