Werking kinderen en jongeren

De afdeling taal.com (zeg: "taal punt com") staat voor onderwijs- en zorgprogramma’s met bijzondere aandacht voor taal en communicatie. Deze aandacht is gebed in een totaal werkplan waarin we ook werken aan sociaal emotionele ontwikkeling, culturele ontplooiing, algemeen cognitieve ontwikkeling en voor de jongeren beroepsgerichte vorming.

Alle kinderen en jongeren in de afdeling hebben een zorgvraag op het vlak van taal- en communicatie. Veruit de meeste kinderen en jongeren in de afdeling zijn doof of slechthorend; soms met een bijkomende handicap. Sommige kinderen en jongeren hebben een visueel meervoudige beperking en ernstige taal- en communicatieproblemen.