Werking volwassenen (Klavervier)

Spermalie biedt volwassenen met een sensorieel meervoudige beperking ondersteuning op maat via specifieke zorgtrajecten.  Elk zorgtraject speelt in op de autonomie die een bewoner aankan en de bescherming die hij nodig heeft.

In Klavervier zijn de meeste bewoners auditief beperkt (doof of slechthorend), maar is er ook sprake van bijkomende beperkingen zoals een verstandelijke beperking, een fysieke beperking, autismespectrumstoornissen, medische problemen, psychische stoornissen…

Er is een grote differentiatie binnen de zorgvragen qua communicatief en cognitief niveau van functioneren, niveau van zelfredzaamheid, draagkracht, frustratietolerantie…

Zorg en begeleiding vinden een basis in geborgenheid en warmte, een plaats waar ze zichzelf mogen zijn en zich begrepen weten. 


appappbakbakcochleaire implantcochleaire implantcom_com_cubcubdans2dans2festivalfestivalkaartjeskaartjesklavervier nachtklavervier nachtschaduwschaduwschorsschorssportsportvertelbordvertelbordvierhandenvierhandenzwemmenzwemmen

Klaver Vier_009 kl2Klaver Vier_009 kl2Klaver Vier_014 kl2Klaver Vier_014 kl2