Werking De Haven

De werking van DE HAVEN biedt een antwoord op de ondersteuningsvraag van kinderen met een sensorieel meervoudige beperking

Kinderen met een meervoudige beperking zetten net zoals andere kinderen stappen in hun ontwikkeling en hun groei als persoon. Dat verloopt bij hen evenwel minder spontaan of vloeiend, en in een trager tempo. Er is meer ondersteuning van ouders en professionele begeleiders nodig.

Onze deskundigheid is opgebouwd uit het jarenlange werken met deze kinderen en uit een door vorming en opleiding gegroeide kennis. We houden ook contact met collega’s in binnen- en buitenland. Door het dagelijks contact met ouders, het beluisteren van vragen van gebruikers en het samen zoeken naar oplossingen, ontwikkelen we deze deskundigheid verder.