Team

De thuisbegeleiding telt 3 teams.

Team Vroegbegeleiding
Dit team bestaat uit ontwikkelingsbegeleidsters-logopedisten, gezinsbegeleidster, audioloog, NKO-arts en orthopedagoog.

Werking bij doven en slechthorenden:
Begeleiding in de vroegbegeleiding is multidisciplinair.
Elke gezin heeft 1 vaste ontwikkelingsbegeleider die regelmatig aan huis begeleidt terwijl de andere teamleden tussendoor gerichte interventies doen ingaand op actuele vragen, n.a.v. medische en audiologische opvolging of ontwikkelingsonderzoek. De gezinsbegeleidster is een vast ankerfiguur die ouders een klankbord biedt voor allerhande vragen.
Inden gewenst kunnen andere disciplines uit het begeleidingscentrum Spermalie als consulent aangesproken worden. We denken o.m. aan de kinderneuroloog.

Bij doven en slechthorenden: Gedragsaudiometrie, het verder in kaart brengen van het gehoorverlies en appareillering kan vanuit de thuisbegeleiding. Als het kind echter ook begeleid wordt door een revalidatiecentrum of hoorcentrum in de buurt kunnen ouders kiezen waar dit opgenomen wordt.

Team van de schoolgaanden
Dit bestaat uit gezinsbegeleidster, logopedist-ontwikkelingsbegeleidster en orthopedagoog. De NKO-arts is betrokken in de intake en opvolging. Andere disciplines kunnen als consulent aangesproken worden.

Team van de volwassenen
Dit bestaat uit gezinsbegeleidster, opvoedster en orthopedagogen.
Afhankelijk van de vraag wordt gekeken wie de begeleiding op zich neemt.
Enkele begeleiders communiceren in gebarentaal.

De dienst wordt ondersteund door een administratief medewerker, boekhouding, ICT ...