Voor wie?

Thuisbegeleiding richt zich tot:

Sommige kinderen of volwassenen hebben een meervoudige handicap.
Naast het gehoorverlies of de spraaktaalontwikkelingsstoornis zijn er andere beperkingen of problemen aanwezig.
We denken o.a. aan personen met een bijkomende mentale, motorische of visuele beperking, ASS, ADHD alsook doofblinde kinderen en volwassenen.

De begeleiding is afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen.

  • De vroegbegeleiding richt zich tot gezinnen met baby’s en jonge kinderen (0 - 4 jaar)
  • Het team van de schoolgaanden richt zich tot kinderen die school lopen in het gewoon of buitengewoon onderwijs.
    (2;6 - +18j)
  • Het team van de volwassenen richt zich tot volwassenen (+18j)