Vorming voor ouders

Elk jaar worden een aantal vormings- en informatiemomenten georganiseerd voor ouders. Deze vorming wordt soms gegeven door onze eigen stafmedewerkers, maar kan ook door iemand van buiten Spermalie of Het Anker gebracht worden.

Elk jaar bieden we de nieuwe ouders een tweeluik van vormingsmomenten aan:

  • hierin brengen we informatie over (onze kijk op) autisme
  • tips en aandachtspunten omtrent de omgang met adolescenten met autisme

Daarnaast worden elk jaar één of meerdere avonden georganiseerd over specifieke thema’s zoals omgaan met sociale media, gamen, seksualiteit en relaties, medicatie, toekomstmogelijkheden, ...