Begeleiding in Spermalie

Binnen een ambulante begeleiding bieden we een 'lichtere' vorm van ondersteuning voor jongeren in het secundair onderwijs. Het is begeleiding op maat op de campus van het begeleidingscentrum Spermalie.

Wat de begeleiding concreet inhoudt, wordt met de ouders en jongere besproken bij de opstart (meestal het begin van een schooljaar).


Waar kan je gebruik van maken:

  • zorgtrajectbegeleider: volgt het traject van de jongere, zowel op school als in andere levensdomeinen. Bij het traject van de jongeren horen ook de toekomstplannen van de jongere.
  • gezinswerker: heeft contact met de ouders. Hij of zij helpt waar nodig de ouders oplossingen zoeken voor praktische problemen of meedenken rond moeilijke situaties.
  • mentor: ambulante begeleider die op regelmatige basis gesprekken met de jongere heeft. De mentor bespreekt met de jongere waar de gesprekken over kunnen gaan. Tijdens de jaarlijkse bespreking van de begeleidingsovereenkomst wordt overlegd en bijgestuurd vanuit de mogelijkheden, verwachtingen, perspectieven en ondersteuningsbehoeften van de jongere en de mensen rondom hem of haar. We betrekken de ouders en de jongere zelf bij de begeleidingsovereenkomst.
  • 16+activiteiten: activiteiten georganiseerd door begeleiders van het BC voor alle jongeren die 16 jaar of ouder zijn. Dit gaat normaal gezien maandelijks door op woensdagavond.


Wat is nog mogelijk voor jongeren die in Spermalie of extern school lopen:

  • woensdagnamiddagactiviteit: je kan met vaste regelmaat (wekelijks of om de ... weken) deelnemen aan de activiteiten op woensdag
  • vakantiewerking: je kan deelnemen aan de vakantiewerking van het MFC tijdens schoolvakanties

Ambulante begeleiding is mogelijk in nRTH (niet rechtstreeks-toegankelijke hulp via een erkenning bij het VAPH) en in RTH (rechtstreeks-toegankelijke hulp). In RTH is dit afhankelijk van de beschikbare middelen op dat moment en is het aantal prestaties per jaar beperkt.

Wanneer een gesprek plaatsvindt of als er wordt deelgenomen aan een activiteit, wordt eenprestatie begeleiding aangerekend.


Wat is nog mogelijk voor jongeren die in Spermalie school lopen:

  • avondstudie: wordt georganiseerd vanuit de secundaire school Spermalie.
  • middagtoezicht en -maal: je kan je broodmaaltijd eten in de refter waar ook de jongeren eten die extern zijn. Je kan daar onder bepaalde voorwaarden en mits betaling ook warm eten. De jongeren van de derde graad mogen ook buiten school eten.
Voor de studie en het middagtoezicht wordt een kleine bijdrage gevraagd via de schoolrekening.