Verblijf

Kinderen en jongeren in verblijf overnachten één of meerdere nachten per week in het MFC. Daarbij hoort ook de tijd 's avonds en 's morgens in de leefgroep.


In onze leefgroepen zitten enkel kinderen/jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS).Er zijn zowel kinderen/jongeren die enkel overdag in Spermalie zijn als kinderen/jongeren die (deeltijds) verblijven in Spermalie.Tijdens de avond en ochtend verblijft uw zoon/dochter in de leefgroepsruimte. Daarnaast heeft elk kind/jongere een eigen slaapkamer (per 2 of 3 voor de kinderen). De kamer is gemeubeld en mag door het kind/jongere verder ingericht worden met kleine persoonlijke spullen.


Het reilen en zeilen in de leefgroep wordt in goede banen geleid door de begeleiders. Er zijn meestal 2 à 3 begeleiders verbonden aan één leefgroep.
De begeleiders begeleiden de kinderen/jongeren tijdens de maaltijden en uiteraard bij het invullen van de vrije tijd 's avonds. De vrije tijd wordt in eerste instantie georganiseerd binnen Spermalie. Al snel proberen we samen met hen en hun ouders te zoeken naar een gevarieerder aanbod buiten Spermalie.
's Nachts is er 'slapend' toezicht op de slaapgang.


Wanneer een kind/jongere blijft slapen in Spermalie betaalt hij/zij met verhoogde kinderbijslag de dagprijs voor verblijf.
Voor kinderen/jongeren zonder verhoogde kinderbijslag bedraagt de dagprijs ongeveer de helft hiervan.