Publicaties (Nederlands)

“Loeka!” is een set met oefenmaterialen en bijhorende uitleg en is dus zeker GEEN test! De bedoeling is om het onderzoek bij de oogarts voor de betrokkenen herkenbaar en  voorspelbaar te maken waardoor de kans groter wordt dat het onderzoek vlot kan verlopen en het resultaat betrouwbaar is.

“Loeka!” is bedoeld voor professionelen (begeleiders, therapeuten…) om jonge kinderen of personen met een visuele (meervoudige) beperking op een consult bij de oogarts voor te bereiden. Ook de ouders kunnen hierbij actief betrokken worden.

We gebruiken de “Loeka!” niet standaard bij elke cliënt. We wegen zorgvuldig af wie er bij gebaat is en/of welke onderdelen van de set we gebruiken. Sommige cliënten kunnen immers ook overstuur reageren door een te veel aan informatie vooraf.

“Loeka!” is bruikbaar in de voorbereiding van zowel het oogonderzoek als de gezichtsscherptemeting.

Mail dit bestelformulier naar:   

Op tijd erbij
OP TIJD ERBIJ! Vroege opsporing van visuele problemen bij baby's en peuters


Een vroege opsporing is van groot belang! In deze folder vind je belangrijke signalen van visuele problemen bij baby’s en peuters van 0 tot 2 jaar en enkele eerste adviezen.


ZIETA!, een observatie-instrument voor professionelen om de basale visuele functies en de primaire visuele verwerking in kaart te brengen.


In de flyer lees je meer over de inhoud van de brochure ”Zieta!” en hoe je kan bestellen.


Hier vindt u de printbare versie van het invulformulier.


Handleiding Op ’t Gevoel biedt een overzicht van mogelijke materialen en werkvormen, voor het geven van relationele en seksuele vorming aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een visuele beperking.
In de flyer lees je meer over de inhoud van de Handleiding Op ’t Gevoel en hoe je kan bestellen.