Verblijf en Begeleiding in Spermalie

Rond zorg en onderwijs voor kinderen en jongeren met een visuele beperking zijn 2 werkingen uitgebouwd:

LAVI (Lagere Afdeling voor kinderen met een VIsuele beperking)

Een bijzondere plek voor

  • blinde en slechtziende kinderen (van 2,5 tot 12 jaar)
  • kinderen met cerebrale visuele problemen, CVI

met aandacht voor bijkomende ondersteuningsvragen op vlak van motoriek, leren en begrijpen, sociaal emotionele ontwikkeling of gezondheid

LAVI (Secundaire Afdeling voor kinderen met een VIsuele beperking)

Een bijzondere plaats voor

  • blinde en slechtziende jongeren (van 13 tot 21 jaar)
  • jongeren met cerebrale visuele problemen (CVI)

met aandacht voor bijkomende ondersteuningsvragen op vlak van motoriek, leren en begrijpen, sociaal emotionele ontwikkeling of gezondheid