Wat biedt De Kade voor budgethouders

Wat biedt de Kade (Begeleidingscentrum Spermalie-Het Anker) voor budgethouders?

(met een voucher zorggebonden punten of met een cash budget)

De Kade heeft een brede waaier van ondersteuning in huis voor budgethouders met autismespectrumstoornissen (bij normaalbegaafde personen),  auditieve en communicatieve beperking, visuele beperking, sensorieel meervoudige beperking, doofblindheid.  We staan open voor alle mogelijke vragen van budgethouders.

De Kade werkt in een grote regio in West- en Oost-Vlaanderen.  
Voor heel bijzondere expertise is de regio nog ruimer.


Ondersteuning nodig?
Individuele ondersteuning waarvoor geen kamer nodig is, kan doorgaans snel opgestart worden.
Vragen naar dagbesteding in het Wit Huis en in Schrijfbaar kunnen doorgaans snel beantwoord worden. 

Ook voor vragen naar kort of deeltijds verblijf kunnen dikwijls vlot beantwoord worden.
Indien je permanent gebruik wil maken van huisvesting in de Kade, is de beschikbare woonruimte bepalend.


Momenteel is er permanente individuele woonruimte beschikbaar in 't Wit Huis, voor een budgethouder met een meervoudige (visueel-mentaal) beperking die op zoek is naar een collectieve dag- en woonondersteuning (meer informatie over deze open plaats, meer informatie over 't Wit Huis).

Momenteel is er individuele begeleiding (mobiel en ambulant) beschikbaar vanuit Klavervier voor dove of slechthorende volwassenen. Meer informatie over deze open plaats. Meer informatie over Klavervier.

Momenteel is er een beschikbaar ondersteuningsaanbod in de toeleiding naar en de ondersteuning van begeleid werk (Meer informatie over deze open plaats).

Momenteel is er een aanbod dagondersteuning voor volwassen personen met autismespectrumstoornis te Snellegem in Schrijfbaar (Meer informatie over deze open plaats. Meer informatie over Schrijfbaar).

Momenteel is er een aanbod voor individuele begeleiding aan volwassen personen met autismespectrumstoornis die zelfstandig of in hun gezinscontext wonen. (Meer informatie over deze open plaats).

Momenteel is er een woonaccomodatie in een groepswoning beschikbaar voor een volwassen persoon met een autismespectrumstoornis. (Meer informatie over deze open plaats).

Momenteel is er een comfortabele woonaccomodatie beschikbaar in een vrij individuele woonvorm met beperkt groepsaanbod voor een volwassen persoon met een autismespectrumstoornis. (Meer informatie over deze open plaats).


We zoeken samen met de budgethouder voor welke delen van het ondersteuningsplan het begeleidingscentrum een passend antwoord kan bieden.


Naargelang je wensen en je ondersteuningsnoden kan je in de Kade terecht voor:

  • Individuele ondersteuning, indien gewenst in de thuisomgeving:
    Dit kan zijn adviesgesprekken, praktische hulp, opleiden of afstemmen van andere ondersteuners, vaardigheidstraining, gespecialiseerde psychosociale ondersteuning, …
  • Ondersteuning georganiseerd in een groepsomgeving: woonondersteuning of een activiteitenaanbod in een van de vestigingsplaatsen in de omgeving van Brugge
  • Permanentie in de omgeving van één van onze vestigingsplaatsen


Hoe gaan we te werk indien je meer info wil?

  • We beluisteren jouw vraag aan de hand van je ondersteuningsplan
  • We bekijken hoe onze expertise voor jou een meerwaarde kan zijn?
  • We stemmen af met eventuele andere ondersteuners (en zijn een deel van een netwerk van ondersteuners)
  • We maken een transparante prijsofferte
  • We beginnen met een proefperiode, evalueren geregeld, en sturen bij waar nodig

Contactpersonen
Ellen Lapeirre voor budgethouders met een visuele of auditieve beperking
, tel 050 472 556)
Francoise Deforche voor budgethouders met autisme
( , tel 050/390935 )