Campus Spermalie

Gratis parkeren vlakbij onze campus Spermalie in de binnenstad van Brugge is moeilijker geworden door het mobiliteitsplan. In deze brief hebben wij alle informatie gebundeld die u op weg kan helpen.

Snaggaardstraat 9
8000 Brugge

Bekijk Campus Spermalie op Google Maps
BuBaO Spermalie

In de basisschool Spermalie hebben wij een groot hart voor leerlingen die doof of slechthorend,blind of slechtziend zijn en leerlingen met autismespectrumstoornis. Ook kinderen met een meervoudige beperking die een auditieve en/of visuele beperking hebben, lopen hier school. Uniek in Vlaanderen is onze kennis om doofblinden te begeleiden. Daarnaast ondersteunen we ook heel wat leerlingen in het gewoon onderwijs. Die leerlingen komen zowel uit West- als uit Oost-Vlaanderen.

Basisschool Spermalie - Snaggaardstraat 9,  8000 Brugge 
tel secretariaat: 050 471984 -

Ontdek meer over BuBaO Spermalie
Bekijk BuBaO Spermalie op Google Maps
Begeleidingscentrum Spermalie

Begeleidingscentrum campus Spermalie biedt zorg voor

kinderen en jongeren

  • met autisme,
  • met een visuele beperking
  • of een auditieve en communicatieve beperking

en voor volwassenen

  • met een visuele
  • of auditieve en communicatieve beperking.

Snaggaardstraat 9
8000 Brugge
tel.: 050 340 341
fax: 050 33 73 06

Ontdek meer over Begeleidingscentrum Spermalie
Bekijk Begeleidingscentrum Spermalie op Google Maps
Secundaire school

De Secundaire School Spermalie biedt buitengewoon onderwijs voor leerlingen met autisme, voor blinde en slechtziende leerlingen en voor dove en slechthorende leerlingen. De school richt zowel opleidingsvorm 1, 2 als 4 in.

Potterierei 46
8000 Brugge

Ontdek meer over Secundaire school
Bekijk Secundaire school op Google Maps