Begeleiding in het Gewoon Onderwijs

Begeleiding in het gewoon onderwijs gebeurt via ondersteuningsnetwerken
Deze ondersteuningsnetwerken zijn een samenwerking tussen het gewoon onderwijs, het buitengewoon onderwijs, het CLB en de pedagogische begeleidingsdienst.

Voor meer informatie verwijzen graag naar www.netwerknoord.be