Voor kinderen met autismespectrumstoornissen

Voor kinderen met autisme (Type 9), campus Beisbroek, Sint-Andries 

Sinds het schooljaar 2015-2016 worden kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) die geen verstandelijke beperking hebben onder type 9 ingeschreven.

Autismespectrumstoornis (kortweg autisme) is een gedragsdiagnose die zich vooral toont in een andere en soms vertraagde ontwikkeling in het domein van communicatie en sociale interacties en op het vlak van flexibel omgaan met de context.

Mensen met autisme hebben moeite met het begrijpen van (vaak impliciete) sociale afspraken en codes. Ze begrijpen communicatie en het gedrag in contacten tussen mensen dikwijls niet helemaal of helemaal niet. Communicatie met mensen met autisme verloopt vaak met weinig wederkerigheid.

Soepel reageren op situaties is vaak ook moeilijk. Mensen met autisme hebben het hierdoor dikwijls moeilijk met onverwachte gebeurtenissen of veranderingen. De meesten kunnen ook moeilijk efficiënte oplossingen bedenken voor situaties waarvoor ze komen te staan.

Autisme kan voorkomen in combinatie met ADHD, een ticstoornis, een leerstoornis of andere diagnoses.

De extra accenten in de schoolwerking liggen op het bieden van basisrust/basisveiligheid, voorspelbaarheid en verduidelijking. Er wordt ook expliciet aandacht besteed aan het bevorderen van transfer/samenhang aanbrengen. Hiervoor worden aanpassingen gemaakt in de omgeving zoals aangepaste ruimtes, prikkelarme aanpassingen (bv. schermen, koptelefoon), visualisaties (bv. dag- en weeklijn, opdracht, gedragsregels,…) en in de communicatie (concreet, visueel, eenvoudig, stap voor stap,…).