Voor kinderen met een emotionele of gedragsstoornis

Type 3

Onze type 3-afdeling  is bestemd voor kinderen met een emotionele of gedragsstoornis zijn kinderen bij wie op basis van gespecialiseerde, door een multidisciplinair team aangeleverde diagnostiek, met inbegrip van psychiatrisch onderzoek, een van de volgende problematieken wordt vastgesteld:  een aandachtstekortstoornis met hyperactivteit; een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis;  de gedragsstoornis in enge zin, 'conduct disorder'; een angststoornis; een stemmingsstoornis; een hechtingsstoornis.

Deze kinderen worden in Het Anker meestal aangemeld met klachten als: … kan niet luisteren, wil alles zelf bepalen, overtreedt de gezagsgrenzen, stoort de anderen, laag frustratieniveau, schoolmoe,…
De problemen uiten zich meestal in de gezins- en schoolsituatie.

Vele kinderen komen pas in een type 3- school terecht na soms heel wat (frustrerende) omzwervingen, omdat alle bestaande opvoedingsmethodes binnen het gewoon onderwijs (of binnen andere B.O.-types) niet toereikend waren.
Vandaar het belang om te blijven zoeken naar alternatieve opvangstructuren, een andere schoolse aanpak, andere methodes om deze kinderen weer op weg te helpen. Als antwoord op al deze verscheidene problematieken kunnen we Het Anker omschrijven als een gezinsaanvullend, orthopedagogisch begeleidingscentrum (school + BC, dagopvang/verblijf), dat hulp wil verlenen aan de kinderen die ernstig belemmerd zijn in hun emotionele, sociale en/of morele ontwikkelingen of kinderen met autisme en aan de gezinnen van die kinderen.