CLB

Onze school heeft een overeenkomst afgesloten met het

CLB Brugge(n)
Vestiging Legeweg 83A
8200 Sint-Andries
tel. 050 440 220
fax 050 450 791
e-mail website www.clbbrugge.be

elke werkdag open van 8.30 u tot 12 u 13.30 u tot 16.30 u

op maandag tot 18 u 

Het CLB-team bestaat uit een arts, een maatschappelijk werker, verpleegkundige, en een psychologisch-pedagogisch consulente.
Maatschappelijk werkster: mevr. Ann Van Troos  
Arts: mevr. Liesbet Smedts

Verpleegkundige: mevr. Anje Van Belleghem Psychologisch-pedagogisch consulente:

 -  Voor de type 3-afdeling: mevr. Krista Janssens ()

 -  Voor de type 7-afdeling: mevr. Griet Vanrie (