Schoolteam

Naast de begeleiding door een klastitularis beschikt onze school ook over de mogelijkheid om extra ondersteuning te voorzien. (LOGO, KINE, ERGO, ORTHOPEDAGOOG, PSYCHOLOOG en TEAMONDERSTEUNER).
Deze bijkomende hulp is zeer specifiek en kan aanvullend, ondersteunend of remediërend zijn.

TEAMONDERSTEUNER: Hij of zij is een differentiatieleerkracht
Deze leerkracht geeft specifieke ondersteuning voor tekorten in bepaalde leerstofonderdelen (taal of rekenen) of is verantwoordelijk voor een niveaugroep. Deze leerkracht wordt per team ingeschakeld.

LOGO: 
De logopedist(e) is een gespecialiseerd persoon voor de behandeling van spraak-, taal- en stemstoornissen. Ook hardnekkige spellingsproblemen of moeilijkheden bij lezen komen aan bod. Soms ook rekenstoornissen.

KINE: 
De kinesist staat in voor de bewegingsproblemen, de psychomotoriek, de grove en fijne motoriek, in zoverre die met het psychisch beleven in verband staan.
(vb.: kennis eigen lichaamsschema, schrijfoefeningen, ruimtelijke inzichten,...)

ERGO:
 De ergotherapeuten ondersteunen de auti-teams en de stapklas.
Ze bieden ondersteuning op (schrijf)motorisch vlak, maar ook op het vlak van (aanvankelijk)reken- en taalonderwijs. De ergotherapeute ondersteunt ook het ges-team bij schrijfmotoriek.

ORTHOPEDAGOOG/PSYCHOLOOG : 
Zij ondersteunen inhoudelijk de werking van de school, begeleiden de teams en volgen de ontwikkeling van de kinderen op.