Kinderraad

Op school hebben we een kinderraad. Deze raad komt af en toe samen om over bepaalde onderwerpen te praten en oplosingen te zoeken.  De onderwerpen worden bepaald aan de hand van briefjes die de kinderen in de ideeënbus stoppen of op vraag van de personeelsvergadering of op vraag van de directie.  Uit de klassen wordt een klasvertegenwoordiger aangesteld, afhankelijk van het onderwerp.  Via het forum worden de andere kinderen op de hoogte gehouden.