Ouders in de school

Oudercontacten

 • Begin van het schooljaar
  Na de eerste week van september worden alle ouders uitgenodigd naar de school. De leerkrachten en paramedici vertellen per klas over hun werking, afspraken en accenten.
 • Oudercontacten i.v.m. rapporten (2 hoofdrapporten)
  • voor de leerlingen van de GES-afdeling: In januari (na de oriëntatiestaf) en op het einde van het schooljaar zijn er oudercontacten waar de leerkrachten samen met de ouders het rapport bespreken.
  • voor de leerlingen van de AUTI-afdeling: In januari (na de oriëntatiestaf) en in de loop van de maand juni tijdens de evolutiebesprekingen.
 • Ouders kunnen ALTIJD een oudercontact aanvragen. Een afspraak maken op voorhand is wel noodzakelijk.
 • Ook de leerkrachten / paramedici kunnen een oudercontact aanvragen indien zij dat nodig vinden.
 • Ouders van externe kinderen kunnen voor ondersteuning terecht bij Tine Mestdagh (GES), of bij Sylvie Verté (AUTI).

Schoolraad

In de schoolraad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap (het begeleidingscentrum) inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt.

Met de inbreng van iedereen zoeken we samen naar een optimale samenwerking.

De voorzitter en coach zitten de schoolraad voor.

De schoolraad overlegt 3 keer per jaar samen met de collectieve overlegorganen van het begeleidingscentrum.

De GES- en AUTI-afdeling houden een aparte schoolraad die aansluit bij het collectief overlegorgaan van het begeleidingscentrum van de respectievelijke afdeling.