Schoolraad

In de schoolraad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap (het begeleidingscentrum) inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt.

Met de inbreng van iedereen zoeken we samen naar een optimale samenwerking. De voorzitter en coach zitten de schoolraad voor.

De schoolraad overlegt 3 keer per jaar samen met de collectieve overlegorganen van het begeleidingscentrum.

De GES (type 3)- en AUTI-afdeling (type 9)  houden een aparte schoolraad die aansluit bij het collectief overlegorgaan van het begeleidingscentrum van de respectievelijke afdeling.