Oudercontacten

Net voor de herfstvakantie houden wij een eerste oudercontact. TIjdens dit contact overlopen we het handelingsplan. In dit plan staat vervat van waar we vertrekken en wat we willen bereiken met de specifieke leerling. Daarna volgen nog 2 oudercontacten i.v.m. rapporten (2 hoofdrapporten)
In januari (na de oriëntatiestaf) en op het einde van het schooljaar zijn er oudercontacten waar de leerkrachten samen met de ouders het rapport bespreken.
Ouders kunnen ALTIJD een oudercontact aanvragen. Een afspraak maken op voorhand is wel noodzakelijk.Ook de leerkrachten / paramedici kunnen een oudercontact aanvragen indien zij dat nodig vinden. Ouders van leerlingen die verbonden zijn aan het MFC kunnen dit doen via de gezinswerkers, ouders van externe kinderen kunnen voor ondersteuning terecht bij Tine Mestdagh (GES), of bij Sylvie Verté (AUTI).