Buitengewoon onderwijs

ONDERWIJS OP MAAT

Voor elke leerling werken we een individueel leertraject uit dat bestaat uit realistische doelen die ze op eigen tempo verwerven. We werken leerjaardoorbrekend. Dit betekent dat een leerling meer tijd kan krijgen om bepaalde leerstof te verwerven of als dit lukt dat we ook sneller over een onderdeel kunnen gaan. Waar mogelijk gebruiken we dezelfde leermethoden van het gewoon onderwijs maar ook een individueel of functioneel programma is mogelijk. Het lesmateriaal wordt indien nodig visueel , tactiel of auditief aangepast.  We zetten in op de sterktes en talenten van de leerlingen en bieden persoonlijke uitdagingen aan.

Het leertraject wordt uitgewerkt in een individueel handelingsplan. 


KLASINDELING

De klassen bestaan uit kleine groepen van 5 à 8 leerlingen. Bij de indeling houden we rekening met  leeftijd, schoolse vorderingen en persoonlijkheid van iedere leerling. Klasoverschrijdende samenwerking kan voor afdelingsactiviteiten,  WO-thema’s, beweging en  muzische vaardigheden. Indien nodig organiseren we reken- of  leesgroepen.

THERAPIE

We bieden therapeutische leerondersteuning zoals logopedie en ergotherapie.  Via het MFC (Multi Functioneel Centrum) kan er ook beroep gedaan worden op extra  individuele logopedie en ergotherapie, kinesitherapie  of  psycho-sociale begeleiding.