Autismespectrumstoornis - ASS

Type 7 - AUTISME SPECTRUM STOORNIS

Autismespectrumstoornis (kortweg autisme) is een gedragsstoornis die tot uiting komt in het domein van communicatie en sociale interacties en op het vlak van flexibel omgaan met de context.

Mensen met autisme hebben moeite met het begrijpen van (vaak impliciete) sociale afspraken en codes. Ze begrijpen communicatie en het gedrag in contacten tussen mensen dikwijls niet. Communicatie met mensen met autisme verloopt vaak gebrekkig wederkerig.

Soepel reageren op situaties is vaak ook moeilijk. Mensen met autisme hebben moeite met onverwachte gebeurtenissen of veranderingen. De meesten kunnen ook moeilijk efficiënte oplossingen bedenken voor probleemituaties.

Autisme kan voorkomen in combinatie met ADHD, een ticstoornis, een leerstoornis of andere stoornissen.

                                                                     

De accenten in de schoolwerking liggen op het bieden van basisrust, veiligheid, voorspelbaarheid en verduidelijking. We maken duidelijke afspraken en geven aangepaste instructie. Concreet, visueel, eenvoudig, stap voor stap, ...  We helpen en begeleiden kinderen bij het plannen en organiseren we zorgen voor een opbouw. We houden verder rekening met specifieke noden van het kind zoals de sensoriële gevoeligheid, aandacht en concentratie. Hiervoorpassen we bijvoorbeeld  de omgeving aan tot een prikkelarme ruimte (bv. schermen, koptelefoon). Bij leerproblemen passen we sticordi-maatregelen toe.Een belangrijk aandachtspunt is verder nog de stimulatie en de begeleiding van de sociale interacties.

Klikhiervoor de volledige tekst.