Blind of slechtziend

Type 6 – BLIND OF SLECHTZIEND

Kinderen met een matig tot ernstige visuele beperking kunnen terecht in het Bubao Spermalie. Ook voor kinderen waarbij de visuele beperking voorkomt in combinatie met andere problemen zoals een gedrags- of leerprobleem, motorische en/of mentale beperking, bieden we een onderwijsaanbod op maat. DIDACTIEK

Waar mogelijk gebruiken we dezelfde materialen van het gewoon onderwijs maar steeds met aandacht voor een optimaal visueel comfort. Dit wordt per kind op maat uitgewerkt en kan ondermeer door het gebruik van een schuine lessenaar, digitale handboeken, aangepaste leermethodes, selectie van leerstof, eenvoudige schrijfletters,... Voor blinde kinderen wordt bovendien een individueel traject uitgestippeld om de tast te ontwikkelen, verder te verfijnen en braille aan te leren. Binnen het didactisch handelen bij blinde en slechtziende kinderen staat het ervaringsgericht en handelend leren centraal zodat de leerling beter begrijpt en onthoudt wat er in de klas wordt aangebracht.

Aandacht voor het welbevinden en het aanleren van sociale vaardigheden neemt een belangrijke plaats in. Omgaan met de visuele beperking en de impact op hun dagdagelijks leven vraagt ondersteuning. Vele sociale vaardigheden dienen gericht aangeleerd te worden aangezien het leren uit imitatie vaak moeilijk verloopt.

We leren kinderen vaardigheden aan die hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid verhogen. Oriëntatie en mobiliteitstraining nemen een centrale plaats in.

We bieden extra bewegingslessen aan  in functie van bewustworden van eigen lichaam en lichaamsgrenzen, leren bewegen, soepel bewegen en veilig bewegen. Dit komt aan bod in de sherborne, psychomotoriek, turnles, zwemles, bewegingstussendoortje, …                                                

HULPMIDDELEN

Kinderen leren omgaan met technologische hulpmiddelen die de impact van hun beperking kan compenseren zoals TV-leesloep, PC met vergrotingssoftware, brailleleesregel, I-pad, … 

Klik hier voor de volledige tekst.