Cerebrale visuele inperking - CVI

Type 6 – CVI of CEREBRALE VISUELE INPERKING

CVI of cerebrale visuele inperking is aanwezig als er problemen worden vastgesteld van basale en/of ventrale en/of dorsale visuele functies. Bij kinderen met CVI loopt het fout bij de verwerking van visuele informatie in de hersenen. In grote lijnen zijn er vier soorten problemen. Niet alle problemen hoeven zich voor te doen om over CVI te kunnen spreken.

Problemen om de aandacht op iets te kunnen richten in een grote hoeveelheid aan visuele informatie (drukke situatie op de speelplaats, drukke verkeerssituatie,,…).

Problemen met herkenning en betekenisverlening op basis van visuele informatie. Het niet herkennen van bepaalde voorwerpen, situaties of personen kan heel specifiek zijn.

Problemen bij het ruimtelijk handelen in een drukke en bewegende omgeving.

Problemen bij het richten of het verdelen van de visuele aandacht over verschillende zaken. Ze hebben vaak ook moeite om het kijken te combineren met een andere handeling (bv. kijken en luisteren).

We zien bij kinderen met CVI vaak bijkomende problemen. Een hersenbeschadiging, die aan de basis ligt van CVI, kan immers ook aanleiding geven tot andere problemen zoals een motorische beperking, verstandelijke beperking, epilepsie, ASS of ADHD.

Link naar volledige tekst bij cvi: klik hier


DIDACTIEK

De manier waarop de Cerebrale Visuele Inperking tot uiting komt, bepaalt de keuze voor specifieke aanpassingen of methodieken. We vertrekken steeds vanuit de capaciteiten van het kind en zoeken naar die oplossingen die bij dit kind helpend zijn.

Aan de hand visuele stimulatie en het aanleren van een goede kijkstrategie leren we jonge kinderen met CVI gericht te kijken en te begrijpen wat ze zien. We bieden visueel comfort op maat van het kind zodat  het schools leren in optimale omstandigheden kan verlopen. Dit wordt per kind op maat uitgewerkt en kan ondermeer door het gebruik van een schuine lessenaar, digitale handboeken, prikkelarme werkomgeving en werkblaadjes, contrastrijke blikvangers, realistisch materiaal, aangepaste leermethodes, selectie van leerstof, eenvoudige schrijfletters,...

Binnen het didactisch handelen staat het ervaringsgericht en handelend leren centraal zodat de leerling beter begrijpt en onthoudt wat er in de klas wordt aangebracht.  We leren andere zintuiglijke kanalen (luisteren, verwoorden, ruiken en voelen) functioneel te gebruiken.

CVI bemoeilijkt het dagelijkse leven op het vlak van zelfredzaamheid en mobiliteit. Het aanleren van nieuwe praktische vaardigheden gebeurt stapsgewijs en waar nodig door het samen handelen, het coactief uitvoeren.

We bieden extra bewegingslessen aan  in functie van bewust worden van eigen lichaam en lichaamsgrenzen, leren bewegen, soepel bewegen en veilig bewegen.

Op onze school neemt het welbevinden en het aanleren van sociale vaardigheden een belangrijke plaats in. Omgaan met de visuele beperking en de impact op hun dagdagelijks leven vraagt ondersteuning. Vele sociale vaardigheden dienen gericht aangeleerd te worden aangezien het leren uit imitatie vaak moeilijk verloopt. Dit met als doel een optimale maatschappelijke integratie.

HULPMIDDELEN

Kinderen leren omgaan met technologische hulpmiddelen die de impact van hun beperking kan compenseren zoals TV-leesloep, PC met vergrotingssoftware, I-pad, …