Type 7: Doof of slechthorend

Dove en slechthorende kinderen kunnen vanaf 2 en half jaar in Spermalie school lopen als ze hiervoor van het CLB een attest gekregen hebben.

Ons onderwijs voor doven en slechthorenden richt zich op sociaal-emotioneel welbevinden, taal – en communicatie én algemene ontwikkeling. Het sociaal-emotioneel welbevinden staat op de eerste plaats. Kinderen moeten zich goed in hun vel voelen om te kunnen leren. Dit betekent onder andere dat we het ritme van het kind volgen maar het tegelijk ook voortdurend stimuleren om het zo goed mogelijk te doen. Het onderwijs spitst zich verder toe op de communicatie- en taalontwikkeling. Daarnaast komen alle andere vakken, zoals ook in het gewoon onderwijs, aan bod.

                                                                                           

Kinderen die niet goed horen hebben op het gebied van het leren in de eerste plaats een probleem met de taalontwikkeling. We streven naar een zo hoog mogelijke kennis van de Nederlandse taal.

De reflecterende moedertaalmethode ‘Van Uden’ is de basis van onze taaldidactiek. In deze gespreksmethode blijft de begeleider bij het gespreksonderwerp van het kind om de betrokkenheid en het leereffect te verhogen. Elke taaluiting van het kind wordt ‘gevangen, teruggegeven en grafisch vastgelegd’. In een volgende stap wordt taalsystematiek bijgebracht aan kinderen  aan de hand van een persoonlijke  reflecteermap met  categorieën van vraagwoorden, synoniemen, homoniemen, tegenstellingen, meervouden, verkleinwoorden ,
We maken gebruik van de communicatievorm die het best past bij die van het kind. Dit kan via spraak  of met  gebaren.  In de kleuterklassen ondersteunen kerngebaren altijd de oraal gevoerde gesprekken. Blijkt na verloop van tijd dat de leerling die gebaren niet meer nodig heeft, dan komt de taalontwikkeling helemaal oraal tot stand. Heeft de leerling echter echt nood aan de ondersteuning van gebaren, dan schakelen we over naar Nederlands met gebaren. Vlaamse gebarentaal wordt aangebracht in de lessen dovencultuur. Alle stappen bespreken we zowel met de ouders als in het team.

Op gebied van hulpmiddelen leren we de kinderen omgaan met en zorg dragen voor individuele apparaten zoals hoorapparaat (AHO) of cochleair implant (CI). Klassikaal is er FM-apparatuur voorzien.

Klik hier voor de volledige tekst.