Doofblind

Binnen het departement ‘De Haven’ = (jongeren met een meervoudig zintuiglijke beperking) wordt onderwijs en zorg geboden aan doofblinde kinderen en jongeren.Via een ‘geïntegreerde werking’ tussen zorg, onderwijs en revalidatie begeleiden we zowel doofblind geboren als doofblind geworden kinderen en jongeren. Onze eerste zorg is contact leggen, leren communiceren, of de bestaande communicatie omzetten naar een tactiel  waarneembare vorm (vierhandig gebaren of reliëfvoorstellingen van de concepten). Dit is niet alleen belangrijk voor de doofblinde persoon zelf, maar ook voor zijn volledig netwerk.
De ouders, familie… worden heel dicht betrokken bij het ontwikkelingsproces.
Voor elke doofblinde persoon wordt vorm gegeven aan een individueel leertraject , op basis van de persoonlijke mogelijkheden en noden.  

In de praktijk

Om dit te realiseren zorgen we voor:

  • het ontwikkelen en opvolgen van het individuele communicatiesysteem.
    • interacties met vertrouwde begeleiders
    • ruime aandacht voor de opbouw in  van de pre- symbolische communicatie -ontwikkeling  en  persoonlijke  gestuele conceptvorming
    • het ontwikkelen van een vierhanden gebaren - systeem met individuele opvolging en aanpassingen
    • het zoeken  naar simultaan-visuele of naar tactiele ondersteuning in een individueel waarneembare vormgeving
  • wekelijks teamoverleg en regelmatige vormingsmomenten


We volgen ook van dichtbij het wetenschappelijk onderzoek en publicaties die omtrent deze doelgroep voorhanden zijn, en werken hier frequent aan mee.