Meervoudige beperking

Binnen het departement De Haven (= jongeren met een meervoudige beperking) wordt onderwijs en zorg geboden aan kinderen en jongeren met een meervoudige problematiek, waaronder altijd een auditieve en/of visuele beperking, en dit tot de leeftijd van 21 jaar.In de praktijk

Om onze kinderen optimale ontwikkelingskansen te geven organiseren we een “geïntegreerde werking”.
Dit is een samenwerkingsverband tussen zorg, onderwijs en revalidatie.

Overleg tussen de verschillende disciplines is nodig om het individueel handelingsplan per kind/jongere op te stellen.
Elk team zit wekelijks samen om de vooropgestelde doelen te bepalen, te concretiseren of bij te sturen.

Het flexibel inzetten van medewerkers biedt mogelijkheden om zorg, onderwijs en revalidatie zo individueel mogelijk te organiseren.
We streven ernaar om meegroeiend met de persoonlijke noden van het kind of jongere een specifiek en geïndividualiseerd onderwijsaanbod te garanderen.
Dit steeds in overleg met de collega’s van zorg en revalidatie.

We gebruiken een eigen didactiek om tot interactie en communicatie te komen en de leefwereld van de kinderen/ jongeren te verduidelijken, via  structureren en simultaan visueel ondersteunen.