Doof of slechthorend

Ondersteuningsteam Type 7

Het ondersteuningsteam type 7 ondersteunt dove en slechthorende leerlingen en studenten  in het basisonderwijs, het secundair onderwijs of bij hun professionele bacheloropleiding. We willen de leerling/student en zijn leerkrachten en schoolteam sterker maken in het omgaan met de specifieke onderwijsnoden van deze leerlingen/studenten.

We staan in voor een ondersteuning op maat en dit vanuit onze jarenlange ervaring met doven en slechthorenden. We hebben aandacht voor de dovencultuur en de snel ontwikkelende communicatietechnologie.

We blijven verder inzetten op expertise en kennisontwikkeling door

  • vorming voor en door externen
  • intervisie en samenwerking onder collega’s
  • themagroepen, waarbij sterktes van collega’s ingezet worden om specifieke zorgvragen verder uit te diepen
  • onze verankering in de Secundaire School Spermalie en het begeleidingscentrum Spermalie
  • overleg met collega-ondersteuningsteams type 7
  • samenwerking met de brede ondersteuningsnetwerken van de verschillende regio’s.

De scholen van Spermalie behoren tot het Katholiek Onderwijs. Volgens de aanbevelingen van de overheid werken we eveneens in de andere onderwijsnetten. We begeleiden leerlingen en studenten in de West-Vlaamse scholen en hogescholen.

Om in aanmerking voor de ondersteuning te komen, moet een leerling over een (gemotiveerd) verslag dat door een CLB uitgeschreven werd, beschikken. De aanmelding van de leerling gebeurt door de school gewoon onderwijs, in samenspraak met zijn CLB en dit via mail op ondersteuningsteam.type7@de-kade.be. Studenten van de professionele bacheloropleiding worden aangemeld door hun trajectbegeleider of aanspreekpunt voor studenten met een functiebeperking van de hogeschool.
Er kan ook tijdens het schooljaar aangemeld worden.

Meer info over de ondersteuning in het

  • basisonderwijs bij Hilde Derre 0477 90 98 19