Ontwikkelingsdysfasie

Momenteel wordt de organisatie van leerlingbegeleiding in het gewoon onderwijs (M-decreet) grondig vernieuwd. Tot op vandaag zijn de nieuwe regels en afspraken nog niet volledig gekend.

Van zodra dit wel zo is, brengen we u hier verder op de hoogte.