Inschrijven - aanmelden

Indien u graag meer informatie wenst over de werking of het inschrijven op onze school kan u steeds vrijblijvend contact opnemen. Inschrijven in het buitengewoon onderwijs gebeurt steeds in overleg met het CLB en kan enkel met een attest buitengewoon onderwijs type 6 of 7.

U kan de volledige tekst rond de inschrijvingsvoorwaarden hier nalezen.

CONTACTPERSONEN

Voor blinde of slechtziende leerlingen en leerlingen met cvi

Voor dove of slechthorende leerlingen en leerlingen met dysfasie

Voor doofblinden of kinderen met een meervoudige sensoriële beperking

directie basisschool                                                

Veronique Decock 0477 93 95 99

opnamecoördinator MFC Spermalie            

Ellen Lapeirre 050/472 556